PAKO slider

Motorizovaný TimeLapse slider pre časozberné vídeo


Jar začína, poďte timelapsovať!

a zažite, ako jednoducho urobíte časozberné vídeo

ArduLapse - TimeLapse slider motorizovaný, časozberné vídeo

Motorizovaný TimeLapse slider pre časozberné fotografie a vídea.
Spoľahlivý a lacný TimeLapse slider.
Slider s intuitívnym ovládaním.

NOVINKA


Nová verzia s novým výkonnejším motorom až pre 3 kg zoztavy